Hoffwn ddiolch am eich gwasannaeth rhagorol, unwaith eto cafwyd canlyniad llwyddiannus gyda’r cais cynllunio. Rydym ni fel cwmni yn hynnod bles gyda’r holl waith dros y blynyddoedd ac heb os yn eich hargymell i unrhyw un a fyddai angen gwasaneth o’r math.

Diolch eto.

Cofion,

Euron Wyn Griffiths

I would like to thank you for your excellent service, once again there was a successful outcome with the planning application. As a company we are extremely pleased with all the work done over the years and without a doubt would recommend you to anyone who would need such a service.

Thanks again.

Regards,

Euron Wyn Griffiths