"Gair byr i ddiolch yn fawr iawn i chi am eich gwasanaeth.  Roedd y cyngor a gawsant mor ddefnyddiol, a’r canlyniad yn union fel roeddem yn obeithio.  Yr unig beth ryda ni’n ei ddifaru ydy na wnaethom ni gysylltu efo chi’n gynt!"

"Just to thank you for your service. The advice you gave was so useful and the outcome was exactly as we had hoped for. Our only regret is that we didn't consult with you sooner!"

A succsseful application by Owen Devenport to remove an unworkable condition on an approved development.